Хардуер

Поддръжка на компютри


    Ние предплагаме обширна техническа поддръжка на компютърни ситеми. Специализирани сме в проектиране, приложение, поддръжка и администриране на LAN/WAN IT решения, базирани на продуктите на Microsoft – Windows 9X/2K/XP/VISTA/7/8/8.1/10, Internet Information Server, Exchange Server, SQL Server, Microsoft Proxy, SNA Server, Access, Word, Excel, Power Point и др, Freeware (безплатни) продукти като OpenOffice, Linux продукти – RedHat базирани сървърни решения, както и Debian Linux базирани решения за работни станции с емулатора на Windows “Wine”, като имаме значителни успехи при настройване на Wine да работи със широк спектър Windows приложения.
    Ние повишаваме ефективността на използваните от клиентите ни информационни системи.

Системна поддръжка от второ ниво

  Ние предлагаме системна поддръжка от второ ниво, а при желание на клиента и от първо. Проектираме и осъществяваме цялостни решения, като започваме от консултантски етап, преминаваме през етап на проектиране и завършваме с разработване на необходимата технология и софтуер за предложената система. Аутсорсинг, анализ на информационни системи, насочен към идентифициране на тесните места в използването им, проектиране и реализиране на цялостни решения за информационни системи, диагностициране на системи и отстраняване на проблемите, консултации във връзка със съществуващите
информационни системи и въвеждане на нови системи, отдалечено администриране и всичко това с основна цел минимизиране на очакваните IT разходи на клиента при максимално качество.

Ние предоставяме следните основни услуги в областта на системното администриране:

  • Оптимизиране на компютърни конфигурации;
  • Възстановяване и съхраняване на данни;
  • Антивирусна защита;
  • Инсталиране и преинсталиране на софтуер;
  • Почистване на компютър;
  • Изграждане на LAN и Wireless мрежа;
  • Компютърни конфигурации и компоненти;
  • Ремонт, поддръжка на компютри, локална мрежа.