Системно администриране

  Осигуряваме системно администриране на съществуващите IT системи на нашите клиенти. Подобряваме дейността на съществуващите IT системи, без да възниква нуждата от нови инвестиции в хардуер и софтуер (при възможност) както и автоматизиране на рутинни IT задачи изпълнявани при клиентите. Ние се занимаваме с диагностициране и отстраняване на хардуерни проблеми възникнали при нашите клиенти, а също така с доставка на хардуер и компоненти.