Програми

Софтуер


    Въпреки, че има голямо разнообразие от софтуерни продукти, много често компаниите имат нужда от тясно специализирано софтуерно решение, различно от съществуващите на пазара. Решения, които отговарят на специфичните цели на клиента.

    Нашият софтуерен отдел разработва софтуер за клиентите ни по специфични техни задания, изисквания и срокове. Основното предимство на индивидуално изготвеното софтуерно решение е да оптимизира процесите в организацията, като пригоди софтуера към начина на организация на работа във фирмата. Ние знаем, че е важно софтуера да може да се променя и доработва в съответствие с изменящите се нужди на организацията, да е лесен за поддръжка и разширяване.

    Решенията, които разработваме, са базирани на съвременни платформи заедно със системи за управление на бази данни.